Kasvun Taian blogi

Aiheita

2.8.2017
Jaa kavereille:

Mitä lapsi oppii tunnetaitoryhmässä?

iloinen tyttö selällään

Ohjaan Lasten Tunnetaitoryhmiä. Mitä tunnetaitoryhmässä tapahtuu? Mitä lapsi saa tunnetaitoryhmän kautta? Mitä hyötyä lapselle on tunnetaitoryhmästä?

Tunnetaitoryhmä tukee ja kannustaa lasta

Tunnetaitoryhmissä harjoitellaan taitoja, joista on hyötyä koko elämään. Tunnetaitoryhmä tarjoaa lapselle ja vanhemmalle tukea kodin tunnekasvatuksen rinnalle. Vanhemmat ovat mukana kahdella kurssikerralla, ja nämä kerrat mahdollistavat sen, että myös vanhemmat saavat käyttöönsä uusia keinoja tunnekasvatukseen ja lapsen tunteiden ymmärtämiseen.

Tunnetaitoryhmässä lapsi oppii tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja tunnistamaan niitä. Lapsi oppii ilmaisemaan tunteitaan luovin keinoin (liike, musiikki, maalaaminen, leikit). Lapset saavat keinoja oman itsen rauhoittamiseen ja tästä taidosta on hyötyä esimerkiksi kiukun tai kovan jännityksen hetkellä. Ryhmässä on tavoitteena edistää lapsen tervettä minäkuvaa ja itsetuntemusta. Tunnetaitoryhmä auttaa kasvattamaan lapsen itsearvostusta: Olen tällainen, ja minussa on paljon vahvuuksia.

Tunnetaitoryhmän menetelmistä

Tunnetaitoryhmässä harjoitellaan tunne- ja tietoisuustaitoja luovin ja hauskoin menetelmin turvallisessa pienryhmässä. Ryhmässä käytetään menetelminä esimerkiksi maalaamista, piirtämistä, leikkaamista ja liimaamista, mindfulness-harjoituksia, soittamista, liikkumista ja satuhierontaa. Lapset saavat mukaansa joka kerralla myös pieniä kotitehtäviä, joita voivat tehdä kotona yhdessä vanhemman kanssa. Kotitehtäviin kuuluu esimerkiksi myönteisen kirjeen kirjoittaminen lapselle, lapsen tunnepommien tunnistaminen ja niiden pohtiminen, perheen riitelysääntöjen luominen ja koko perheen vahvuuksien miettiminen.

Vanhemmat ovat mukana ensimmäisellä ja viimeisellä ryhmäkerralla. Ensimmäisellä ryhmätapaamisella teemana on kiukku ja sen kohtaaminen ja myös vanhemmat saavat keinoja lapsen kiukun kohtaamisen ja rauhoittumisen tukemiseen. Viimeisellä kerralla teemana on onnen asiat perheessä ja tällä kerralla lapset tekevät yhdessä vanhempien kanssa onnenrasiat, joiden kautta pääsee pohtimaan hyviä asioita omassa perheessä. Molemmilla kerroilla vanhempien ollessa mukana ryhmässä, teemme myös satuhierontaa ja perheet saavat tästä ihanan työkalun myös omaan arkeensa.

Vanhemmat saavat jokaisen ryhmäkerran jälkeen sähköpostilla tietoa käsitellyistä teemoista ja infoa itselleen vanhempana. Vanhempien infokirjeiden teemoja ovat esimerkiksi: Miten tukea lasta tunnereaktioissa? Lapsen rauhoittumisen tukeminen. Lupa kaikenlaisiin tunteisin. Liikennevalot tunteiden hallintaan. Myönteisten tunteiden lisääminen vanhemmuudessa.

Tunnetaitoryhmän tavoitteet

Tunnetaitoryhmän tavoitteena on antaa lapselle eväitä koko elämää varten. Tavoittena on tutustuttaa lapsia tunteisiin, niiden säätelyyn ja tuoda esille tietoisuuden ja rauhoittumisen tärkeyttä. Mitä nuorempana näiden taitojen harjoittaminen aloitetaan, sitä empaattisempia, tunne-elämältään tasapainoisempia ja itsetunnoltaan terveempiä aikuisia lapsista kasvaa.

Katso seuraavat alkavat tunnetaitoryhmät ja tunnetyöpajat täältä!

Avainsanat: tunteet, lasten tunnetaitoryhmät, tunnetaidot