Rekisteriseloste ja tietosuoja, päivitetty 2022-02-18

Rekisteriseloste on tietosuojalain (1050/2018) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen.

Kasvun Taian sähköpostilistalle kirjautumisen yhteydessä luovutetaan nimi ja sähköpostiosoite Kasvun Taian käyttöön. Käytöstä vastaa Heli Mäkelä, joka lupaa käyttää tietoja vain Kasvun Taian sähköpostilistan jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Kasvun Taian asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kasvuntaika.fi-sivustolla ei säilytetä pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Heli Mäkelä, Kasvun Taika (Y-tunnus: 2635220-7), www.kasvuntaika.fi, heli@kasvuntaika.fi

Rekisterin nimi

Kasvun Taian sähköpostirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Kasvun Taian sähköpostilistalle.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kasvun Taian sähköpostilistalaisille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi, sähköpostiosoite

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen eikä sen jälkeen, kun uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta perun tilaukseni -linkistä. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kasvun Taian sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Päivitykset tapahtuvat sähköpostin ja verkkosivun avulla, ja yhteydet ovat mahdollisuuksien mukaan salattuja (HTTPS, IMAPS, SMTPS).

Kasvun Taika on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa. Mahdollinen manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Kasvun Taian asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai uutiskirjeessä mainittuun osoitteeseen. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Verkkokauppatilaukset

Tilatessasi verkkokaupastamme tuotteita tai palveluita sinne antamasi tiedot tallentuvat verkkokauppamme hallintaan:

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Lisätietoja

Lisätietoa rekisteriselosteesta ja tietosuojasta voi kysyä Heli Mäkelältä.