Kasvun Taian julkaisemia oppaita

Kasvun Taika julkaisee oppaita. Tarjoan samoista aiheista verkkovalmennuksia, kursseja, ja .

Tunnepuuhat

Tunnepuuhat-oppaaseen on koottu toiminnallisia ja luovia ideoita lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Lisäksi oppaassa on lyhyitä tietoiskuja esimerkiksi lapsen tunnetaidoista, tunnesäätelyn ja vireystilan säätelyn tukemisesta, tunnekehoyhteyden vahvistamisesta ja rauhoittavasta hengittämisestä.

Tunnepuuhat-oppaan ideat tuovat tunnekasvatukseen kokemuksellisuutta ja monimenetelmällisyyttä, jolloin päästään tunteista puhumisesta niiden kokemiseen. Oppaassa on sekä askarteluja että luovia tunnepuuhia, joissa maalataan. Oppaan ideat sopivat parhaiten n. 4‒8-vuotiaiden lasten kanssa tehtäväksi.

Jokaisen tunnepuuhan kohdalla on vinkkejä siihen, miten ideaa voi jatkojalostaa ja millaisia keskusteluja ja toimintaa voi hyödyntää tunnepuuhan yhteydessä, jotta lapsi saa mahdollisimman suuren hyödyn omien tunnetaitojensa vahvistamiseksi.