Kurssit

Tunnetaitokoulutukset

Järjestän lapsen tunnetaitojen ja rauhoittumisen tukemiseen liittyen koulutuksia, jotka on suunnattu esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöille, alkuopetuksen opettajille, päväkerhojen työntekijöille, iltapäiväkerhojen ja harrastusryhmien ohjaajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Nämä koulutukset ovat tilattavissa myös työyhteisöille! Tarjouspyynnön voi laittaa sähköpostiosoitteeseen heli@kasvuntaika.fi.

Koulutustarjonnassa on seuraavat koulutukset:

Lapsen tunnetaitojen tukeminen

Koulutuksessa tunnetaitoja lähestytään toiminnallisesti ja luovasti. Teemoina koulutuksessa ovat kiukku ja sen kesyttäminen, jännitys ja sen helpottaminen ja lapsen rauhoittumisen ja rentoutumisen tukeminen.

Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten toiminnallisesti ja oman kehonsa kautta. Siksi tässä koulutuksessa maalataan, liikutaan, tehdään erilaisia keho- ja hengitysharjoituksia ja askarrellaan. Samalla harjoitellaan tunteiden tunnistamista, niiden säätelyä ja ilmaisemista.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, lasten parissa työskenteleville ohjaajille, päiväkerho-ohjaajille, harrastusohjaajille ja kaikille niille, joita kiinnostaa oppia keinoja lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Koulutus sopii parhaiten n. 4‒9-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Koulutuspäivän sisältö:

Lyhyt alustus
Mitä tunnetaidot ovat? Miten lasten tunnetaitoja voi tukea? Millaisia keinoja tunteiden säätelyyn on?
Kiukku ja sen kesyttäminen
Millainen tunne on kiukku? Mitä aivoissa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukku ilmenee kehossa? Miten kiukun voi tunnistaa? Mitä voi tehdä, kun kiukuttaa? Teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja hengittämiseen liittyviä harjoituksia, leikimme kiukkurobotteja, maalaamme kiukun tulta ja askartelemme kiukkuolioita. Tavoitteena on oppia tapoja, miten lasta voi ohjata tunnistamaan kiukun tunnettaan ja säätelemään sitä.
Jännitys ja sen helpottaminen
Millainen tunne on jännitys? Mitä aivoissa tapahtuu jännityksen hetkellä? Miltä jännitys tuntuu kehossa? Mistä jännityksen tunnistaa? Mitä jännitykselle voi tehdä? Kokeilemme kehollisia ja ajatuksellisia tapoja lievittää jännitystä. Teemme turvakaverit. Tavoitteena on oppia keinoja, miten lasta voi tukea jännityksen hetkellä ja miten lasta voi auttaa lievittämään omaa jännitystään.
Lapsen rauhoittumisen ja rentoutumisen tukeminen
Kokeilemme erilaisia pieniä mindfulness- ja rentoutumisharjoituksia, joita on helppo viedä arkeen lasten kanssa. Taito pysähtyä ja rauhoittua on tärkeä taito nykypäivän kiireisessä maailmassa. Taidolla pysähtyä oman itsen äärelle on merkitystä myös tunnetaitojen kannalta.

Koulutuspäivä on toiminnallinen, sillä kun on itse tehnyt ja kokenut harjoituksia, niitä on helpompi tehdä myös lasten kanssa. Koulutuksessa mukanamme ovat myös Tunnesammakko Taito Sipisuu, tunnekivet, kiviaivot ja joustoaivot ja muuta luovaa materiaalia, jota Heli käyttää omissa tunnetaitoryhmissään lasten kanssa.

Seuraava koulutus – ilmoittaudu mukaan!

aika paikka hinta ilmoittautumiset
su 29.9. 10‒16 Hakaniemen Luova Kulma 109 € Kasvun Taika

Lapsen rauhoittumisen tukeminen

Haluatko sinä tukea lapsen rauhoittumista ja tunnekehoyhteyden vahvistumista työssäsi tai kotonasi? Koulutus Lapsen rauhoittumisen tukeminen antaa runsaasti käytännön työkaluja lapsen rauhoittumistaidon ja keskittymiskyvyn vahvistamiseen.

Elämä on hektistä ja lasten voi olla vaikea pysähtyä ja rauhoittua. Lapset menevät helposti ylikierroksille ja kehon ja mielen rauhoittaminen voi olla haastavaa sekä lapselle että aikuiselle. Rauhoittumisen taidot ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan.

Kolmituntinen koulutus sisältää lyhyen alustuksen vireystilasta ja sen säätelystä ja lapsen rauhoittumisen tukemisesta. Lisäksi teemme paljon käytännön harjoitteita, esimerkiksi rentoutumiseen, tietoisuustaitoon/mindfulnessiin ja tunnekehoyhteyteen ja koskettamiseen liittyviä harjoituksia, joiden kautta sinä aikuisena saat kokemuksen oman hermoston rauhoittumisesta ja samalla saat konkreetteja harjoituksia, jotka ovat suoraan vietävissä lasten kanssa työskentelyyn tai kodin arkeen.

Koulutus antaa työkaluja koteihin, harrastusohjaajille, päiväkotien ja päiväkerhojen työntekijöille, alakoulun opettajille ja kaikille, joita kiinnostaa keinot lapsen rauhoittumistaidon vahvistamiseen. Koulutusilta tarjoaa myös sinulle itsellesi mahdollisuuden pysähtyä ja olla itsesi kanssa, ja jo se on sinällään arvokasta.

Seuraava koulutus – ilmoittaudu mukaan!

aika paikka hinta ilmoittautumiset
ke 20.11. 17‒20 Hakaniemen Luova Kulma 49 € Kasvun Taika

Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen

Miten lapsen tunnesäätelyä voi tukea? Miten lapsi voi oppia tunnistamaan omaa vireystilaansa ja säätelemään sitä? Millainen tunne on kiukku? Mitä aivoissa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukku ilmenee kehossa? Mitä voi tehdä, kun kiukuttaa?

Koulutuspäivän aikana teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja hengittämiseen liittyviä harjoituksia, maalaamme kiukun tulta ja askartelemme kiukkuolioita. Tavoitteena on oppia tapoja, miten lasta voi ohjata tunnistamaan kiukun tunnettaan ja säätelemään sitä. Samalla pääset itse kasvattajana tutustumaan omaan kiukkuhistoriaasi ja oppimaan keinoja tunteidesi säätelyyn.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alakoulun opettajille, lasten parissa työskenteleville ohjaajille, päiväkerho-ohjaajille, harrastusohjaajille ja kaikille niille, joita kiinnostaa oppia keinoja lapsen tunnesäätelyn tukemiseen. Koulutus sopii parhaiten n. 4‒8-vuotiaiden kanssa työskenteleville.

Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten toiminnallisesti ja oman kehonsa kautta. Siksi tässä koulutuksessa maalataan, liikutaan ja tehdään erilaisia keho- ja hengitysharjoituksia. Samalla harjoitellaan tunteiden tunnistamista, niiden säätelyä ja ilmaisemista.

Koulutuspäivä on toiminnallinen, sillä kun on itse tehnyt ja kokenut harjoituksia, niitä on helpompi tehdä myös lasten kanssa.

Seuraava koulutus – ilmoittaudu mukaan!

aika paikka hinta ilmoittautumiset
su 8.12. klo 11.30‒14.30 Hakaniemen Luova Kulma 55 € Kasvun Taika