Kaipaatko sinä keinoja lapsen tunnesäätelytaitojen vahvistamiseen? Tuntuuko, että lapsen kiukku vyöryy yli tai jännitys lamauttaa lapsen toiminnan täysin? Toivotko saavasi keinoja tukea lapsen rauhoittumisen taitoja haastavissa tunnetilanteissa?

Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan kykyä käsitellä tunteita niin, etteivät tunteet käy ylivoimaiseksi itselle tai tilanteeseen nähden, eivätkä ne vahingoita ketään. Jos ei osaa säädellä tunteitaan, seurauksena voi olla hallitsemattomia tunnepurkauksia, ajautumista tunteiden vietäväksi ja vellomista turhankin pitkään haastavissa tunteissa. Kun ei ole tunteiden armoilla, pystyy toimimaan paremmin arjessa. Kyky säädellä tunteita rakentaa positiivista minäkuvaa ja lisää itseluottamusta. On lapselle hyvin voimauttavaa, kun hän oppii itse vaikuttamaan tunteisiinsa eivätkä tunteet enää niin usein vie häntä mennessään.

Tunnesäätelyn pulmat aiheuttavat helposti lapselle häpeän tunnetta. Hyvät tunteidensäätelytaidot omaksunut lapsi ei ajaudu jatkuvasti ongelmiin tunnereaktioidensa vuoksi. Tutkimuksissa on todettu, että kun lapsi oppii säätelemään tunteitaan niin, etteivät ne nouse jatkuvasti liian voimakkaiksi ja stressaaviksi, hänellä on hyvät mahdollisuudet menestyä paremmin elämänsä ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa.

tunnesäätelykortit

Moni aikuinen ja kasvattaja ei ole saanut omassa lapsuudessaan tukea ja keinoa tunnetaitoihin ja tunteiden säätelyyn, ja siksi lasten tunteiden säätelyn tukeminen tuntuu vaikealta. Ehkä sinunkin kohdallasi on niin. Helpottaakseni sinua olen tehnyt ladattavan ja tulostettavan materiaalipaketin lapsen tunnesäätelytaitojen tukemiseksi. Materiaalipaketti sisältää teoriatietoa tunnesäätelyn taidoista, tunteiden säätelyn kehittymisestä, aikuisen roolista lapsen tunnesäätelyn tukijana ja erilaisista keinoista tunteiden säätelyyn. Lisäksi pakettiin kuuluu 20 harjoitusta.

Tavoitteena on, että lapsi saa korttien harjoitusten avulla rakentavia ja toimivia keinoja tunteiden säätelyyn. Korttien tehtävät on suunniteltu niin, että niissä korostuu lapseen itseensä liittyvät keinot tunteiden säätelyyn. Kun tunnesäätelyn keinot on liitetty lapsen omaan kehoon, ajatuksiin ja mielikuviin, hänellä on nämä keinot käytettävissä missä tahansa tilanteissa. Se on pitkällä tähtäimellä lasta tukevaa ja voimauttavaa.

Kun lapsi oppii ymmärtämään kehonsa ja mielensä reaktioita, hän voi alkaa selvitä hyvin monista haastavista tilanteista. Tunteet eivät enää ole jotain täysin hallitsematonta, jota lapselle tapahtuu, vaan hän oppii vähitellen tulemaan toimeen myös voimakkaiden ja haastavilta tuntuvien tunteiden kanssa. On sekä vanhemmalle, kasvattajalle että lapselle itselleen helpottavaa, kun lapsi oppii käsittelemään omia tunteitaan rakentavasti eikä lapsen tarvitse esimerkiksi riehua ja lyödä purkaakseen kiukkua ulos. Myös jännityksen kanssa voi oppia tulemaan toimeen ja itseään voi oppia rauhoittamaan, kun pelottaa.

Sinä aikuisena saat materiaalipaketista tietoa tunnesäätelyn taidoista ja omasta roolistasi lapsen tunnesäätelyn tukemisessa. Lisäksi saat helposti käyttöön otettavia harjoituksia, joiden avulla tuet lapsen taitoa säädellä tunnereaktioita. Harjoitukset auttavat myös sinua itseäsi vahvistamaan tunnetaitojasi.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnesäätelyn tueksi -pakettiin kuuluu:

Teoriatietoa:
 • tunnesäätelyn taidot
 • tunteiden säätelyn kehitys
 • aikuisen rooli lapsen tunnesäätelyn tukijana
 • keinoja tunteiden säätelyyn
 • keholliset keinot
 • rauhoittava hengitys
 • vagaalinen jarru
 • ajatukselliset keinot
 • kiukku tunteena ja kiukun säätely
 • jännitys tunteena ja jännityksen säätely
 • vinkkejä korttien käyttöön
20 harjoitusta, esim.
 • kilpikonnakeino
 • stop-nappula
 • katso ympärillesi
 • sammakon pysähtymisharjoitus
 • kiukkupallot nyrkissä
 • rauhan paikka -mielikuvaharjoitus
 • hengitysliukumäki
 • tunnista tunne kehostasi
 • näytä minulle toinen tapa kiukun ilmaisuun

Kortteja voi käyttää sekä yksittäisen lapsen kanssa että lapsiryhmissä. Kortit sopivat parhaiten käytettäviksi 4‒12-vuotiaiden lasten kanssa.

Materiaalipaketti on PDF-muodossa. Materiaalipaketissa on yhteensä 22 sivua. Kortit voi tulostaa, liimata kartongille ja laminoida, jolloin niiden käyttöikä kasvaa. Kortit voi tulostaa joko värillisinä tai mustavalkoisina.

Kortit sopivat käytettäväksi koteihin, varhaiskasvatukseen, eskariin, alakouluun, kerhoryhmiin, toimintaterapiaan, perhetyöhön jne. Materiaalipaketti tarjoaa sinulle helposti käyttöön otettavan työkalun lapsen tunnetaitojen vahvistamiseksi. Kun teet tehtäviä lapsen kanssa, hän vahvistaa yhteyttä itseensä ja saa keinoja tunteidensa säätelemiseen ja purkamiseen. Lapsi oppii taitoja, jotka hyödyttävät häntä läpi elämän.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnesäätelyn tueksi maksaa 13,90 €. Voit ostaa materiaalipaketin Holvi-verkkokaupasta ja ladata sen käyttöösi kuitin linkistä heti oston jälkeen.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnesäätelyn tueksi on tarkoitettu sinun ja lapsiryhmäsi tai perheesi käyttöön. Ethän jaa materiaalipakettia eteenpäin.

Ostan kortit

Heli ja omenapuu

Toiminnalliset kortit lapsen tunnesäätelyn tueksi on koonnut Heli Mäkelä. Heli on koulutukseltaan sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja hengitysterapeutti. Lisäksi Heli on suorittanut skeematerapian (eli tunnelukkoterapian) opinnot ja suuren määrän erilaisia lyhyempiä koulutuksia lasten tunnetaitojen tukemisesta, esimerkiksi Zones of Regulation, Tenavat tasapainoon ja Älyä tunteet. Heli on kahden lapsen äiti.

Työhistoriaa Helillä on esimerkiksi harrastusryhmien ohjaamisen parista, varhaiskasvatuksesta ja ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä. Viimeiset vuodet Heli on tehnyt töitä yrittäjänä tunnetaitojen ja vanhemmuuden tukemisen parissa. Heli ohjaa tunnetaitoryhmiä ja tunnetyöpajoja niin lapsille, aikuisille kuin lapsille ja aikuisille yhdessä. Heli kouluttaa myös ammattilaisia sekä lapsen tunne- ja tietoisuustaidoista. Elokuussa 2020 ilmestyivät Pomenia Tunneseikkailukortit ja Satuseikkailu-lautapeli, joihin Heli oli tekemässä tunnetaitoihin ja rauhoittumiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi Heli on tehnyt useamman verkkokurssin ja digitaalisia materiaaleja tunnetaidoista ja vanhemmuuden taitojen tukemisesta.

Jos sinulla on kysyttävää korteista, ota yhteyttä sähköpostitse sähköpostitse heli@kasvuntaika.fi.