Haluaisitko keinoja lapsen tunnetaitojen tukemiseen? Kaipaatko toimivia ja helppoja tapoja vahvistaa lapsen kykyä tunnistaa, säädellä, ilmaista ja purkaa tunteitaan? Haluatko vahvistaa lapsen yhteyttä itseensä ja päästä keskusteluja syvemmälle tasolle tunnetaitojen tukemisessa?

Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Tunnetaitojen harjoittelemisen myötä itsetuntemus, levollisuus ja keskittymiskyky paranevat. Lapsi saa rohkeutta itsensä ilmaisemiseen. Tunnetaitoiset lapset tulevat paremmin toimeen ystäviensä kanssa. Hyvät tunnetaidot vahvistavat myös kykyä säädellä stressiä.

Tunnekasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle eväitä koko elämää varten. Tavoitteena on, että lapsi tutustuu tunteisiinsa, niiden säätelyyn, rakentavaan ilmaisuun ja purkamiseen.

Mitä nuorempana näiden taitojen harjoitteleminen aloitetaan, sitä tunne-elämältään tasapainoisempia ja itsetunnoltaan terveempiä aikuisia lapsista kasvaa.

Lapselta ei voi odottaa taitoja, joita hänen kanssaan ei ole harjoiteltu.

tunnekortit

Tämän päivän vanhemmista ja kasvattajista harva on saanut lapsena tunnekasvatusta ja siksi tunnetaitojen ohjaaminen lapselle voi tuntua haastavalta. Moni pohtii, miten lapsen tunnetaitoja voi tukea.

Olen tehnyt Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on, että korttien tehtävien tehtävien avulla lapsi oppii tunnistamaan tunteitaan, hänen tunnekehoyhteytensä vahvistuu, ja lapsi saa keinoja tunnesäätelyyn ja tunteiden rakentavaan ilmaisemiseen ja purkamiseen. Korttien tehtävät on tehty tukemaan lapsen omia oivalluksia.

Sinä aikuisena saat materiaalipaketista helposti käyttöön otettavan työkalun lapsen tunnetaitojen tukemiseksi. Pystyt tehtävien avulla tutustumaan lapseen paremmin ja pystyt myös huomaamaan, jos lapsi tarvitsee enemmän tukea tunnetaitoihin. Voi olla, että opit itsekin uusia tunnetaitoja tehtäviä pohtimalla ja tekemällä.

Tunteet ovat kehollisia. Tunnetaitojen tukeminen alkaa aina kehon äärelle pysähtymisistä ja oman kehon tuntemusten havainnoinnista. Korttien tehtävissä on erityisesti huomioitu tunteiden kehollisuus. Tehtävissä aktivoidaan lapsen luovuutta ja osallistumista, pelkän tunteista keskustelemisen sijaan.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi sisältää teoriatietoa lapsen tunnetaitojen tukemisesta, tunnetaidoista lapsen arjessa, tunteiden validoinnista, toiminnallisuudesta lapsen tunnetaitojen tukemisessa, tunnekehoyhteyden ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamisesta, lapsen tunnesäätelytaitojen tukemisesta sekä vinkkejä korttien käyttämiseen ja taitojen linkittämisestä lapsen arkeen.

Ladattavaan ja tulostettavaan materiaalipakettiin kuuluu peräti 100 tehtäväkorttia

Esimerkkejä korttien tehtävistä lapsen kanssa tehtäviksi:

Korteissa on sekä keskustelukortteja että toiminnallisia tehtäviä, joissa hyödynnetään omaa kehoa tai käytetään esimerkiksi vesivärejä ja väriliituja. Kortteja voi käyttää sekä yksittäisen lapsen kanssa että lapsiryhmissä. Kortit sopivat parhaiten käytettäväksi 4‒12-vuotiaiden lasten kanssa.

Materiaalipaketti on PDF-muodossa. Materiaalipaketissa on yhteensä 26 sivua. Kortit voi tulostaa, liimata kartongille ja laminoida, jolloin niiden käyttöikä kasvaa. Kortit voi tulostaa joko värillisinä tai mustavalkoisina.

Kortit sopivat käytettäväksi koteihin, varhaiskasvatukseen, eskariin, alakouluun, kerhoryhmiin, toimintaterapiaan, perhetyöhön jne. Materiaalipaketti tarjoaa sinulle helposti käyttöön otettavan ja keskusteluja syvemmälle menevän työkalun lapsen tunnetaitojen vahvistamiseksi. Kun teet tehtäviä lapsen kanssa, hän vahvistaa yhteyttä itseensä ja saa keinoja tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen, säätelemiseen ja purkamiseen. Lapsi oppii taitoja, jotka hyödyttävät häntä läpi elämän.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi maksaa 15,90 €. Voit ostaa materiaalipaketin Holvi-verkkokaupasta ja ladata sen käyttöösi kuitin linkistä heti oston jälkeen.

Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi on tarkoitettu sinun ja lapsiryhmäsi tai perheesi käyttöön. Ethän jaa materiaalipakettia eteenpäin.

Ostan kortit

Heli ja omenapuu

Toiminnalliset kortit lapsen tunnetaitojen tukemiseksi on koonnut Heli Mäkelä. Heli on koulutukseltaan sosionomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja hengitysterapeutti. Lisäksi Heli on suorittanut skeematerapian (eli tunnelukkoterapian) opinnot ja suuren määrän erilaisia lyhyempiä koulutuksia lasten tunnetaitojen tukemisesta, esimerkiksi Zones of Regulation, Tenavat tasapainoon ja Älyä tunteet. Heli on kahden lapsen äiti.

Työhistoriaa Helillä on esimerkiksi harrastusryhmien ohjaamisen parista, varhaiskasvatuksesta ja ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä. Viimeiset vuodet Heli on tehnyt töitä yrittäjänä tunnetaitojen ja vanhemmuuden tukemisen parissa. Heli ohjaa tunnetaitoryhmiä ja tunnetyöpajoja niin lapsille, aikuisille kuin lapsille ja aikuisille yhdessä. Heli kouluttaa myös ammattilaisia sekä lapsen tunne- ja tietoisuustaidoista. Elokuussa 2020 ilmestyivät Pomenia Tunneseikkailukortit ja Satuseikkailu-lautapeli, joihin Heli oli tekemässä tunnetaitoihin ja rauhoittumiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi Heli on tehnyt useamman verkkokurssin ja digitaalisia materiaaleja tunnetaidoista ja vanhemmuuden taitojen tukemisesta.

Jos sinulla on kysyttävää korteista, ota yhteyttä sähköpostitse sähköpostitse heli@kasvuntaika.fi.